icon-angle-left icon-angle-right icon-bag icon-blood icon-burger icon-calendar icon-children icon-clock icon-close icon-donate icon-facebook icon-fax icon-location icon-mail icon-map-marker icon-membership icon-news icon-phone icon-thumbsup icon-youtube claim

Termine

Nächste Termine
09
Jun

Erste Hilfe Ausbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

10
Jun

Erste Hilfe Ausbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

16
Jun

Blutspenden

16:30 - 20:00 Uhr

Grundschule
96361 WINDHEIM

17
Jun

Erste Hilfe Ausbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

18
Jun

Erste Hilfe Fortbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

19
Jun

Erste Hilfe Fortbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

20
Jun

Erste Hilfe Ausbildung

09:00 - 16:30 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

25
Jun

Erste Hilfe Fortbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

26
Jun

Blutspenden

16:00 - 20:00 Uhr

Neue Schule
96268 MITWITZ

26
Jun

Blutspenden

16:15 - 20:00 Uhr

Ausweichlokal: Hermann-Söllner-Halle
96337 Ludwigsstadt

27
Jun

Erste Hilfe Ausbildung

09:00 - 16:30 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

02
Jul

Erste Hilfe Ausbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

04
Jul

Erste Hilfe Ausbildung

09:00 - 16:30 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

08
Jul

Erste Hilfe Fortbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

09
Jul

Erste Hilfe Fortbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

14
Jul

Erste Hilfe Ausbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

16
Jul

Erste Hilfe Ausbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

18
Jul

Erste Hilfe Ausbildung

09:00 - 16:30 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

22
Jul

Erste Hilfe Fortbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

25
Jul

Erste Hilfe am Kind

09:00 - 16:30 Uhr

BRK Mehrgenerationenhaus Nord

31
Jul

Erste Hilfe Ausbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

01
Aug

Erste Hilfe Ausbildung

09:00 - 16:30 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

06
Aug

Erste Hilfe Ausbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

07
Aug

Erste Hilfe Ausbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

13
Aug

Erste Hilfe Ausbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

21
Aug

Erste Hilfe Ausbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

29
Aug

Erste Hilfe Ausbildung

09:00 - 16:30 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

12
Sep

Erste Hilfe Ausbildung

09:00 - 16:30 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

16
Sep

Erste Hilfe Ausbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

17
Sep

Erste Hilfe Fortbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

26
Sep

Erste Hilfe Ausbildung

09:00 - 16:30 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

08
Okt

Erste Hilfe Fortbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

10
Okt

Erste Hilfe Ausbildung

09:00 - 16:30 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

17
Okt

Erste Hilfe am Kind

09:00 - 16:30 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

21
Okt

Erste Hilfe Fortbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

22
Okt

Erste Hilfe Ausbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

24
Okt

Erste Hilfe Ausbildung

09:00 - 16:30 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

31
Okt

Erste Hilfe Ausbildung

09:00 - 16:30 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

06
Nov

Erste Hilfe Ausbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

11
Nov

Erste Hilfe Ausbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

12
Nov

Erste Hilfe Fortbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

21
Nov

Erste Hilfe Ausbildung

09:00 - 16:30 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

05
Dez

Erste Hilfe Ausbildung

09:00 - 16:30 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

09
Dez

Erste Hilfe Fortbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

10
Dez

Erste Hilfe Ausbildung

08:30 - 16:00 Uhr

BRK Kreisverband Kronach

12
Dez

Erste Hilfe Ausbildung

09:00 - 16:30 Uhr

BRK Kreisverband Kronach